Šifra 11V – Kožec – kóta 400 v rosické oboře/SV konec Babic

Zadání

zadání šifry 11V

zadání šifry 11P

Stručné řešení

Každé políčko vykreslí barevnou čáru určité délky určitým směrem. Výsledkem je mapová značka.