Šifra 8V – Panáčci – hřiště na modré u Babic

Zadání

zadání šifry 8V

Stručné řešení

Panáčky rozdělíme po párech, počty vlasů převedeme na písmena.