Šifra 5V/P – UI – spojení roklí/buk na modré

Zadání

zadání šifry 5V

zadání šifry 5P

Stručné řešení

Za každý souvýskyt dvojice písmen spojíme příslušné nervové buňky orientovaným spojem. Takto vzniklým jazykovým modelem generujeme tajenku začínající v U a končící v I.