Šifra 4P – Tabulka – kóta 335

Zadání

zadání šifry 4P

Stručné řešení

Buňky v tabulce obsahující písmena ze zadání považujeme za jedničky, ostatní za nuly. Binární kód.