Šifra 4V – Hodiny – kóta 335

Zadání

zadání šifry 4V

Stručné řešení

Místo digitálních hodin do středů ciferníků doplníme ručičky. V průsečíku první a poslední doplněné ručičky promítnutém do mapy je další stanoviště.