Aktualizace informací o týmech

Prosíme, zkontrolujte své telefonní číslo, nahlášení nezletilých členů týmu (nejdou-li s rodičem) a odpovědi na otázky. Odpovědi k dopravě na start, včetně kočárku, jsou pro nás důležité kvůli domluvě s autobusovým dopravcem. Podle preferované varianty hry (Výzva/Pohoda) tiskneme počet kopií šifer (s rezervou).

Poslední informace pošleme již brzy. Důležité údaje jsou však již dlouho na webu hry v pravidlech.