Dosažení cíle

Ahoj,
komu všemu se započítává 25b za dosažení cíle?
1. tým, který si vyzvedne šifru 12, dorazí do cíle s vyluštěnou šifrou 12, splní závěrečný úkol/aktivitu
2. tým, který si vyzvedne šifru 12, dorazí do cíle s vyluštěnou šifrou 12, NEsplní závěrečný úkol/aktivitu
3. tým, který si vyzvedne šifru 12, dorazí do cíle s NEvyluštěnou šifrou 12
?
Podle pravidel (""cílem hry je projít všechna stanoviště a dojít do cíle (musí přijít alespoň polovina členů týmu a karta týmu a musí být vykonána cílová aktivita) "") by to podle mě měla být varianta 1., ale zdá se, že se body započítávaly i týmům 2. a 3.?
Pája

Nejasnosti

Ahoj,
formulace "cílem hry..." je poněkud nešťastná a dvojznačná, do příštích ročníků ji změníme. Bohužel se nedá rozlišit mezi cílem (rozuměj stanoviště 13) a cílem (záměrem).

Je to tak, že 25 bodů dostane i ten, kdo závěrečný úkol nesplní, ale dojde s vyluštěnou šifrou do cíle (tj. na stanoviště 13). Za nesplnění úkolu hrozí pouze to, že nedostanete 3 body, kterými je ohodnocen.

To, že někteří mají červené pole 12 a přitom mají 25 bodů za cíl, není bod 3. Červená barva značí, že si tam brali nápovědu, ne že šifru nevyluštili.

Ti, kteří mají zamrznutí na 12, jsou ti, kteří do cíle přišli bez řešení 12.

Aleš

Ok. Ale co třeba Lamy na

Ok. Ale co třeba Lamy na varanech? Ti dostali 25b, i když podle vlastních slov do cíle doběhli, ale šifru 12 vyluštěnou neměli. Pája

Je-li to tak, stala se chyba

Je-li to tak, stala se chyba při zadávání.